Daň z nemovitosti 2011

V roce 2010 došlo ke zdvojnásobení daňových sazeb a tím pádem se i samotná daň z nemovitosti zvyšovala dvojnásobně. Letos ale sazby zůstávají stejné. Daňová sazba ale není jedinou hodnotou důležitou pro výpočet. Radnice od roku 2008 určují tzv. místní koeficient a i nadále se výměra nemovitosti násobí také koeficientem daným zákonem. Jak a kdy daň platit, kdy se k ní přiznávat, to vše se dále dozvíte.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti?

Plátcem daně je majitel (nebo spolumajitelé) nemovitosti (pozemku, domu, bytu, zemědělského stavení atd.). Daňové přiznání se podává pouze jednou (s výjimkou situací jako např. přistavění patra k rodinnému domu či odprodání části pozemku), a sice v roce následujícím po nabytí vlastnického práva. Pokud má nemovitost několik vlastníků, podává se přiznání pouze jedno, za vybraného podílníka.
Daňové přiznání musí být v roce následujícím po nabytí vlastnického práva podáno u příslušného finančního úřadu během ledna. Pokud jste tedy v roce 2010 nabyli vlastnické právo k nějaké nemovitosti, pak musíte přiznání podat nejpozději během ledna 2011.

Do kdy daň z nemovitosti zaplatit?

Daňové přiznání sice musíte podat pouze jednou, a to do konce ledna, daň je ale splatná každoročně. Pokud vypočtená daň nepřesahuje hranici 5000 Kč, pak je třeba jí zaplatit v jedné splátce do konce května. Pokud vaše daňová povinnost přesáhne 5000 Kč, pak daň můžete rozdělit na dvě stejné části a první zaplatit do konce května, druhou do konce listopadu.

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

Každý finanční úřad má své vlastní číslo účtu (naleznete ho zde), ke kterému musíte připojit univerzální předčíslí 7755. Účet je veden u České národní banky, její kód je 0710. Poslední, co musíte zadat, je variabilní číslo - rodné číslo bez lomítka, IČ či DIČ.

Jak se daň z nemovitosti vypočítává?

Základním údajem k výpočtu daně je výměra nemovitsoti. Tu následně násobíte daňovou sazbou, zákonným koeficientem a od roku 2008 také místním koeficientem. Podrobnější informace o těchto údajích nalezenete na jiných stránkách tohoto webu. Pokud počítáte daň za byt, pak se ještě násobí koeficientem ve výši 1,2, který nahrazuje podíly na společných prostorách (sklep, kočárkárna). Jejich výměra se do daně z nemovitosti dále nepočítá.
Po vypočítání a kontrole, kterou provede finanční úřad, platíte stejnou částku každý rok. K platbě budete vybídnuti složenkou, která by vám měla přijít začátkem každého nového roku. V případě, že se nějakou zákonnou povinností změní výše daně, budete o tom informováni novým daňovým výměrem. Tato situace je po zdvojnásobení sazeb v roce 2010 aktuální.

Jsou novostavby osvobozené od daně z nemovitosti?

Od roku 2009 již nikoli. Pokud jste tedy postavili nově rodinný dům, či jste koupili byt v novostavbě, pak již nyní máte povinnost platit daň z nemovitosti.

Co se stane, když jsem nepodal daňové přiznání k dani z nemovitosti včas?

Za pozdní podání jakéhokoli daňového přiznání vám mohl finanční úřad vyměřenou daň zvýšit až o 10 %. To platilo pouze do konce roku 2010. Od roku 2011 platí nový daňový řád a ten říká, že v případě pozdního podání daňového přiznání vyměří finanční úřad poplatníkovi automaticky pokutu. Tu dostanete pokud se s přiznáním zpozdíte o více jak 5 pracovních dnů. Za každý den zpoždění nabýhá pokuta 0,05 % z vyměřené daně, minimálně však zaplatíte 500 Kč, maximálně 5 % z vyměřené daně.

Co se stane, když jsem nezaplatil daň z nemovitosti včas?

Pokud daň nezaplatíte do stanoveného termínu (konec května či listopadu), nabíhá vám za každý den, kdy jste daň neuhradili, úrok z prodlení. Ten je definován zákonem jako roční repo sazbba vyhlašovaná centrální bankou, ke které se přičte 14 %. V současnosti tak úrok z prodlení u daně z nemovitosti činí 14,75 %.

Kde najít formulář k dani z nemovitosti?

Formulář stáhnete zdarma například na finančním serveru Měšec.cz.